Ostra

NYHETER

2023 > 06

Stort tack till er alla som besvarat den enkät som skickades ut av SSRK i december 2022. Ert engagemang bidrar stort till att vi kan säkerställa att vi erbjuder rätt saker.   
Totalt inom SSRK har 4944 st medlemmar svarat på undersökningen.

Sammanfattningsvis visar resultatet att det viktigaste för er medlemmar är att SSRK verkar för friska, funktionsdugliga och sunda raser samt att SSRK utvärderar och tar fram strategier för aveln. Det är viktigt för er medlemmar att det erbjuds bra aktiviteter inom våra kärnområden.
Något som alla avdelningar behöver jobba med är att säkerställa att alla medlemmar känner sig väl mottagna.   
Hur medlemmarna i Östra har svarat kan du läsa i nedanstående dokument.
 

Senaste nyheter

NyhetsArkiv