Ostra

Valberedningen efterlyser tips

Ett sent avhopp av en påtänkt styrelsekandidat till funktionen som utbildningsansvarig gör att valberedningen efterlyser fler förslag. Kontakta valberedningen omgående om du har några tips eller själv har kompetens och lust att göra en insats.

Sammankallande Valberedningen: Anita Olsson - tfn 070-713 01 80
Övriga i valberedningen: Noomi Liljefors - tfn 073-365 10 46, Monica Söderholm – tfn 070 285 24 76

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter