Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2020 > 04

SKKs förbud rörande jaktprov med Spaniel och Retriever på rapphöns kvarstår enligt brev tillsänt oss från SSRK HS den 15 april 2020. SSRK Östra undersöker hur vi kan arbeta vidare med frågan. Styrelsen i Östra håller inte med om en del av problemformuleringarna i brevet. Brevet bifogas här

Senaste nyheter

NyhetsArkiv