Ostra

Styrelseprotokoll 22 nov

Nu finns styrelseprotokoll från mötet den 20171122 publicerat. Några punker är: Ordföranden efterlyser förslag på revideringar av jaktprovsregler. Nya Statuter för årets Östra Spaniel har beslutats. Nya Riktlinjer för Kombo-WT (ligger på hemsidan). Club Show 2018 får en flerhundsrabatt. SSRK Östra ansöker om att få anordna Internationellt A-prov 6 okt. Valberedningen behöver hjälp att finna ny Viltspårssekreterare!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter