Ostra

Styrelseprotokoll 2022

Nu finns januaris styrelseprotokoll att läsa här där du bland annat kan läsa om kvarvarande frågor från föregående protokoll samt information om kommande årsmöte 2022-03-06.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter