Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2024 > 01

Vi söker dig som har...

  • Ett giltigt medlemskap i SSRK. ​
  • En tydlig målsättning att vara tävlingsledare vid Workingtest. ​
  • Fört egentränad hund till pris i öppenklass på WT - bör inte vara äldre än fem år. ​
  • Erfarenhet från funktionärsuppdrag på Workingtest, exempelvis biträdande tävlingsledare, rutansvarig, kommissarie, skytt, kastare. ​
  • Ett genuint jakthundsintresse och erfarenhet från jakt med retriever, företrädesvis som apportör och/eller jägare. ​
  • Social kompetens, hög integritet och ödmjukhet. ​
  • God förmåga att föra en bra dialog med domare, funktionärer och startande. ​
  • God förmåga att fatta snabba beslut, tydligt kunna motivera dem och hantera plötsliga förändringar. 

Anmäl nu (senast den 28 januari) till: bitrjaktretriever@ssrkostra.se
Efter godkännande av Östras styrelse skickas anmälan vidare till Arbetsgruppen för WT Retriever som ska ha anmälan tillhanda senast 6/2.

Läs mer här: SSRK Östra | Funktionär
 

Senaste nyheter

NyhetsArkiv