Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2018 > 12

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt händelserikt År,
fullt av aktiviteter tillsammans med era hundar,
tillönskas alla våra
medlemmar!

SSRK Östra

Senaste nyheter

NyhetsArkiv