Ostra

Certifiering provledare, B-prov retriever

Provledarutbildning genomförs i SSRK Östra 7-8 april. Sedan 2014 finns krav på certifiering av Provledare, B-prov retriever. Certifiering gäller i fem år och syftar till kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov. Kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna verka som provledare vid jaktprov inom avdelning/rasklubb enligt de regler och anvisningar som gäller. Huvudstyrelsen har beslutat att kravet på certifiering och obligatorisk uppdatering av provledare ska kvarstå.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter