Ostra

NYHETER

2016 > 03

Nu är det dags för provledarmöte 2016!
 
Vi håller mötet söndag 3/4 kl 9 på Hågelby gård strax söder om Stockholm. Det blir ett gemensamt möte för provledare inom Retriever, Tollare och Spaniel. På mötet kommer viktig information inför 2016 års prov. Vi kommer också att dela ut material som proven behöver. Därför ser jag helst att alla prov är representerade på mötet.
 
OSA till mötet gör ni på nätet. Använd den här länken: https://ssrkostra.knackhq.com/admin#osa/ och anmäl om ni kommer eller inte. Vänligen OSA så snart som möjligt, deadline är 21/3, så att jag kan beställa rätt mängd mat.  
 
Vägbeskrivning till Hågelby hittar ni här http://www.hagelby.se/
 
Pehr Söderman
Jaktprovssekreterare Retriever, SSRK Östra

Nu drar snart provsäsongen igång och från den 1 mars 2016 gäller nya reviderade riktlinjer och anvisningar för Working Test retriever. Gå gärna in på sidan om C-prov och läs på så att du är väl förberedd inför start!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv