Ostra

NYHETER

2020

Valberedningen söker två nya kandidater till styrelsen – Utställningssekreterare och en Revisor. Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande – och ger dig möjlighet att påverka! Ring eller maila valberedningen om du har förslag eller själv kan tänka dig att göra en insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Med vänliga hälsningar

Elsa Brobacke
Sammankallande

073 535 25 18

Ny information från SKK angående Covid-19. SSRK Östra pausar aktiviteterna tillsvidare med undantag för Rörliga viltspår, Praktiskt B-prov samt A-prov KKL och Spanielprov i den mån förutsättningarna finns för att ha 8 eller färre deltagare.

Det planerade ÖKL-provet för spaniels den 28 november kommer att genomföras, men med ett annat upplägg än vanligt. Deltagarna kommer att få egna starttider, och publik är inte välkommen. Allt för att antalet på plats samtidigt inte ska överstiga 8.

I Apportören nr 3-2020 kan man läsa om förändringar i domarutbildningarna. En av de största nyheterna är på retrieversidan där man nu kan ansöka direkt till en domarkategori – C, B, B/A eller bara A. Behovet av nyrekrytering och föryngring är stort, och det är även önskvärt med en bättre balans på könsfördelning. Den nya domarutbildningen med alla förändringar finner du på SSRK.se

Champion klassen: fv. på andra plats Mainline´z Zahra Jones och Kent Mihlberg, segrade gjorde Labvision´s Green Rifle och Ulrika Vistedt, på tredje plats Norbon Hill Frost och Kenneth Isevik Champion klassen: fv. på andra plats Mainline´z Zahra Jones och Kent Mihlberg, segrade gjorde Labvision´s Green Rifle och Ulrika Vistedt, på tredje plats Norbon Hill Frost och Kenneth Isevik

SSRK ÖSTRA genomförde söndagen den 30 augusti Viltspårcup 75 år.
 
Domarna la spåren på lördagen i hällande regn och det fortsatte att regna långt in på kvällen. Totalt kom ca 40 mm, så det var inga lätta spår för hundarna att gå på söndagen.
Eftersom det var 75-årscupen hade domarna skogskort och räknade poäng.
 
Resultat i klasserna:
Anlag: Feedback's Play The Game med Carina Säll 70 p
 
Ökl: Sea-Croft Nice n'Cheery med Harold Tvedten 78 p
 
Champion: SE VCH Labvision's Green Rifle med Carol Gustafsson 78 p
 
SE VCH Mainline's Zahra Jones med Kent Mihlberg 78 poäng
 
SE VCH Norbon Hill Frost med Kenneth Isevik 66 poäng

Domarna som dömde Östras 75:års jubileet var: Björn Karlsson, Jerry Thorin, Göran Hagman, Carla van Linge samt Elisabeth Engström
 
Stort grattis till alla placerade och ett tack till alla domare och deltagare.

 

I år fyller SSRK 75 år och det firas med att SSRKs avdelningar arrangerar jubileumsprov i viltspår.
 
Spåret är ett rörligt öppenklass viltspår och bedöms enligt gällande regelverk.
 
Nybörjare – för de ekipage som går sitt första öppenklass i spår, godkänt anlagsspår krävs.
Öppenklass – för de ekipage som har gått öppenklass tidigare men inte erhållit tre första pris.
Champion - för de ekipage där hunden är viltspårschampion.
 
Klassindelningen är till för att alla ska kunna tävla på sin nivå samtidigt som alla går ett officiellt öppenklass spår som registreras enligt ordinarie rutiner. Läs mer under anmälan.

Välkomna!

Med anledning av SSRKs uppdaterade riktlinjer för klubbverksamheten per den 18 maj så startar avdelningen upp delar av verksamheten igen. Arbetet med planering och genomförande startar omedelbart för att kunna återupptas så snart som möjligt fr.o.m. 1 juni. För samtlig verksamhet gäller följande villkor:

 1. Riskanalys ska genomföras
 2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.
 3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.
 4. Geografisk begränsning. Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka deltagare som kan medverka.
 5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
 • Avstånd
 • Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp. Personer ur riskgrupper ska inte delta. Personer med hög ålder (> 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
 • Goda möjligheter till handhygien.

Verksamheter som ej planeras att öppnas är: Utställning (gäller t.o.m. 31 aug), Ordinarie Viltspår (Tillsvidare), Mästerskap (Tillsvidare), Working Test (över 50 deltagare).

Arrangemangen kring proven kommer att bli annorlunda under covid-19 pandemin. Vi kommer att arbeta för att minimera antalet personer på provplatsen. Det är möjligt att du kommer få en tilldelad starttid, och få lämna provplatsen efter genomfört prov. Service som försäljning av mat och utrustning kommer i många fall inte vara möjliga. Ytterligare instruktioner kommer skickas ut till provledarna under sommaren. Deltagarna informeras via PM och SSRK Prov. Vi vill ha verksamhet, men måste även ta ansvar och hantera riskerna.

Styrelsen håller löpande kontakt via mejl och månatliga telefonkonferenser under pandemin. Nästa telefonkonferens är planerad den 17 juni.

Röd text uppdaterad 23 juni (länk till SKK)

SKKs förbud rörande jaktprov med Spaniel och Retriever på rapphöns kvarstår enligt brev tillsänt oss från SSRK HS den 15 april 2020. SSRK Östra undersöker hur vi kan arbeta vidare med frågan. Styrelsen i Östra håller inte med om en del av problemformuleringarna i brevet. Brevet bifogas här

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset så har SSRK Östras styrelse enhälligt beslutat ikväll att ställa in alla prov och externa aktiviteter till och med den 1 juni.

Vi ser ingen möjlighet att kunna genomföra aktiviteter med tanke på nuvarande rekommendationer och bestämmelser. Våra provledare och domare har liten eller ingen erfarenhet av att göra epidemiska riskbedömningar, och har samtidigt en hög andel av funktionärer i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper. Alla anmälningsavgifter kommer att återbetalas i sin helhet. Styrelsen håller löpande kontakt via e-post och är beredda att med kort varsel hålla nytt möte via video/telefon när förutsättningarna inom regionen förändras. Nästa möte är planerat till den 20 maj.

Vi tycker givetvis att detta är väldigt tråkigt och hoppas att alla medlemmar förstår vårt beslut.

SSRK Östras Styrelse
26 mars 2020
-------------------------------------TILLÄGG 27 mars---------------------------------------
Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande. Länk
-------------------------------------TILLÄGG 6 april---------------------------------------
RÖRLIGA VILTSPÅR
SSRK Östra undantar Rörliga viltspår från ”Pausen” och låter den delen av verksamheten fortgå tills vidare med några begränsningar i linje med SKKs rekommendation.
 

 • Det är frivilligt för våra viltspårsdomare att ställa upp. Om man tillhör en riskgrupp ska man inte delta vare sig man är domare eller hundförare.
 • Provet ska genomföras inom Östra avdelningen, och deltagarna ska vara bosatta inom Östra avdelningen.
 • Samling och genomförande utomhus
 • Håll avstånd – ingen fysisk kontakt

 
I övrigt påminner vi om de regler och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten publicerat:

 • Stanna hemma när du är sjuk
 • ·Var uppmärksam på symtom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun

 
Styrelsen SSRK Östra
6 april 2020
 

Nu är hemsidan uppdaterad med bilder på pristagarna för Årets Retriever och Årets Spaniel. Även årsmötesprotokoll och konstituerande möte finns online. Styrelsesidan saknar fortfarande några bilder och kommer uppdateras så snart som möjligt.

VÅRKALENDER SSRK ÖSTRA

29 februari Provledarutbildning
7 mars Stewardutbildning
8 mars Årsmöte Järva Krog
21 mars Nybörjarprov B Spaniel Enköping
25 april B-prov nkl Retriever Röskär
2 maj B-prov nkl, ökl Retriever Vingåker
2 maj B-prov nkl Retriever Grillby
6 maj B-prov ekl Retriever Dalarö
9 maj B-prov nkl Retriever Sigtuna
9 maj B-prov ekl Retriever Österåker
10 maj B-prov ökl Retriever Norrtälje
10 maj Retriever Working Test nkl, ökl & Mock Trial ekl Nyköping
14 maj B-prov ekl Retriever Herräng
16 maj Utställning Ulriksdals Slottspark
16 maj Working Test nkl, ökl, ekl Retriever Vaxholm
17 maj WT Lagtävling nkl, ökl, ekl Retriever Vaxholm
17 maj Viltspårprov Nävekvarn (SM-uttagning)


Preliminära datum i väntan på att de godkänns i SSRK Prov

Provledarutbildning sker den 29 februari och en kurs för Stewards startar den 7 mars. Läs mer på utbildningssidan.

Nu finns nya mötesprotokoll tillgängliga från styrelsemöten 2019-11-19 och 2020-01-12. (Edit - lade till ytterligare ett protokoll dagen efter det första, webmaster)

SSRK Östras Årsmöte går av stapeln söndagen den 8 mars 2020
Årsmötet är kl 14:00 -17:00
Enklare wrap inklusive te och kaffe serve­ras från kl 13:30
Plats: Scandic Hotell Järva Krog
 
Välkomna!
SSRK Östras Styrelse

Senaste nyheter

NyhetsArkiv