Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2018 > 04

Viltspår Ordinarie Prov öppenklass den 10 juni i Nävekvarn har öppnats för anmälan. Uttagning till SM 2018 sker vid detta provtillfälle. Välkomna!

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) genomförs i Norrtäljetrakten den 13 maj. Anmäl via hemsidan!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv