Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2017 > 01

Ett sent avhopp av en påtänkt styrelsekandidat till funktionen som utbildningsansvarig gör att valberedningen efterlyser fler förslag. Kontakta valberedningen omgående om du har några tips eller själv har kompetens och lust att göra en insats.

Sammankallande Valberedningen: Anita Olsson - tfn 070-713 01 80
Övriga i valberedningen: Noomi Liljefors - tfn 073-365 10 46, Monica Söderholm – tfn 070 285 24 76
SSRK Östra rivstartar årets provsäsong med att öppna anmälan för ett av flera retrieverprov (Working Test). 1 maj kör vi ett nytt working test för elithundar på anrika Skoklosters Slott. Fler prov öppnar för anmälan inom kort.
Även i år håller vi utställning i Ulriksdals Slottspark.

Varmt välkommen till Ulriksdal och vår utställning!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv