Ostra

NYHETER

2022 > 03

Foto Helén Dahlqvist Foto Helén Dahlqvist

En hälsning och presentation av Östra avdelningens nya ordförande Eva Meiton.

Vi hälsar henne och resterande nya medlemmar i styrelsen varmt välkomna!


Nedan ger vi ordet till Eva som beskriver sin bakgrund inom hundvärlden.

"Det är med glädje och nyfikenhet som jag accepterat rollen som ordförande i Ssrk Östras avdelning. Det var inte en självklarhet.
 
Jag ser min roll som ordförande som en liten del i en upparbetad och välfungerande förening med ett stort antal aktiva medlemmar. Med en styrelse som verkligen vill sina medlemmars bästa genom att tillgodose behovet av olika typer av arrangemang, utställningar, tävlingar, prov, jakter och utmaningar tillsammans med sina hundar. Det är ett lagarbete mellan oss alla. Jag vill se ett informationsflöde som går åt bägge håll - från styrelsen till medlemmarna och från medlemmarna till styrelsen. Jag tar tacksamt emot förslag från Er medlemmar på saker som Ni önskar förbättra eller utveckla inom ramen för våra hundliv.
 
Själv har jag varit medlem i Ssrk Östra sedan 2009 i jämförelse med avgående ordföranden Roger Westerman som varit medlem i imponerande 50 år. Jag är aktiv med både retriever och spaniel och ser fram mot många år i skog och mark tillsammans
."


 

Östra avdelningen gratulerar SEJ(J)CH Streamlight’s Aquas Mr. Bingley med förare Margareta Westman som blev utnämnd till Årets Retriever och Jägarfamiljens Precious Pearl med förare Petra Johansson som blev utnämnd till Årets spaniel.

Grattis till er önskar Östra avdelningen! 
 

Senaste nyheter

NyhetsArkiv