Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2021 > 05

Vi gratulerar SE J(J)CH Reedsweepers Blackcurrant förd av Ingrid Aksnes som blev utnämnd till årets retriever och House Of Gundogs Captain Shuffel förd av Zara Winkler som blev utnämnd till årets spaniel. Hurra!

SSRK Östra i samarbete med Kennel Rivenfield inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 6 juni 2021 i Vaxholm

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Läs mer och anmäl här

Senaste nyheter

NyhetsArkiv