Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2020 > 12

Valberedningen söker två nya kandidater till styrelsen – Utställningssekreterare och en Revisor. Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande – och ger dig möjlighet att påverka! Ring eller maila valberedningen om du har förslag eller själv kan tänka dig att göra en insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Med vänliga hälsningar

Elsa Brobacke
Sammankallande

073 535 25 18

Senaste nyheter

NyhetsArkiv