Ostra

NYHETER

2021

Valberedningen söker en ny kandidat till styrelsen. En revisor med möjlighet att påverka och göra en stor insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande samt ger dig en unik och stor möjlighet att påverka!

Ring eller mejla valberedningen om du har förslag på någon du tror skulle passa bra för denna roll, eller om du själv kan tänka dig att göra en insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Alla förslag och ansökningar är varmt välkomna.
Häng med oss mot ett fortsatt spännande år 2022!

Med vänliga hälsningar
Elsa Brobacke
Sammankallande
val2022@ssrkostra.se
073 535 25 18
 

Anmäl förslag och bifoga poängsammanställning enligt statuterna för Årets Retriever till jaktretriever@ssrkostra.se och Årets Spaniel till jaktspaniel@ssrkostra.se senast den 24 februari.

SSRK Östras styrelse har beslutat att hålla årsmötet den 6 mars. Plats meddelas senare. VIKTIGT - Enligt stadgarna ska motioner vara sekreterare@ssrkostra.se tillhanda senast 30 nov!

Vem tycker du skulle passa som en domare på Field Trials (A-prov)?

Många har missat att den nya domarutbildningen är anpassad för A, B eller C-prov. Man behöver inte gå någon omväg om t.ex. intresset är Field Trials. I UK har man sedan urminnes tider nominerat lämpliga personer till domaruppdrag. Nu är det kanske dags även för Sverige. Självklart finns det kriterier som ska uppfyllas. Nu eller på sikt. Om förutsättningarna är rätt, och den föreslagna personen är intresserad så kan det säkert lösas.

Föreslå din tänkbara Field Trial-domare till sekreterare@ssrkostra.se snarast. Det spelar ingen roll vart din favorit bor. De behövs överallt!

Sekreteraren är givetvis ingen remissinstans, utan sammanställer och förmedlar förslagen ofiltrerat till SSRK HS.

En rokad har skett i Östras styrelse. Maria Müllersdorf axlar rollen som Utställningssekreterare och lämnar samtidigt över nuvarande uppgift till Ewa Odenmark som tar över som Östras Sekreterare och postmottagare.

Kontaktinformationen är uppdaterad på Östras styrelsesida.

WEBMASTERN TIPSAR
En del tycker det är lite svårt att söka efter stambokförda prov och hitta i listorna. Men det finns en avancerad sökfunktion som underlättar. Vi tog det ett steg till och har lagt in färdiga söklänkar på www.ssrkostra.se där du kan klicka på den provform och klass som är aktuell för din hund i år. Klicka på Spaniel- eller Retreverprov/Aktuella Prov och välj Field Trials, Tollingjaktprov eller B-prov så finner du söklänkarna.

Meddela via webmaster@ssrkostra.se om någon länk fattas eller är fel.

Alla viltspår i Östra avdelningens regi är pausade i väntan på att Huvudstyrelsen har fått fram ett nytt anmälningssystem och att alla ekonomiska frågor är utredda. Det gäller bland annat arvode till domare, hur det ska hanteras skattemässigt, hur utbetalning ska göras och hur stort arvodet ska vara. Detta är bara några exempel på alla frågetecken som behöver rätas ut.

Våra viltspårsadministratörer avsade sig också sina uppdrag tidigare i våras, vilket ytterligare gjort att vi ser det nödvändigt att pausa viltspåren.
 
De anmälningsavgifter som ÄNDÅ betalas in till Östra kommer att betalas tillbaka till hundföraren, vi kommer inte att godkänna prov och inget arvode betalas ut. SSRK Östra kommer inte att godkänna att bli debiterade för stambokföringsavgifter, domararvoden och annat i efterhand.
 
Tills vidare hänvisar vi er till rasklubbar eller andra avdelningar för att gå ett viltspår.
 
Vid eventuella frågor ber vi er kontakta SSRK Hs viltspårsanvarig.
 
Med vänlig hälsning
 
Styrelsen
SSRK Östra

Östra behöver fler som kan hjälpa till att ro iland våra årliga utställningar.
Nästa utställning är först 2022, men det brinner redan nu i knutarna att få ihop ett härligt gäng för detta.

Idag har vi en person som är villig att axla manteln men kan inte göra allt själv – hon behöver DIN hjälp. Är du intresserad av utställning och hur det går till – du behöver inte ha tidigare erfarenhet – så kontakta Maria Müllersdorf.

Välkommen in i gemenskapen!

Vi gratulerar SE J(J)CH Reedsweepers Blackcurrant förd av Ingrid Aksnes som blev utnämnd till årets retriever och House Of Gundogs Captain Shuffel förd av Zara Winkler som blev utnämnd till årets spaniel. Hurra!

SSRK Östra i samarbete med Kennel Rivenfield inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 6 juni 2021 i Vaxholm

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Läs mer och anmäl här

SSRK Östra inbjuder till Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 16 maj 2021 i Vaxholm

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Läs mer och anmäl här​​​​​​​
 

SSKR Östras styrelse har valt att använda sig av SKKs förenklade digitala årsmöte i år. Mötet kommer att vara öppet 9-11 april. Kallelse och instruktioner kommer att skickas ut via e-post. Läs mer 

Har du rätt mailadress i SSRKs medlemsregister? Logga in och kolla!

Det har varit lite knepigt för SSRKs avdelningar att kalla till digitala årsmöten när det inte finns mejladress eller det är fel mejladress i medlemsregistret.

Logga in på ditt konto och se till att mejladressen är den rätta. (Glömt inloggningsuppgifterna? Medlemsnummer och lösenord hittar du på din senaste faktura.)

Senaste nyheter

NyhetsArkiv