Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2022 > 01

Nu finns januaris styrelseprotokoll att läsa här där du bland annat kan läsa om kvarvarande frågor från föregående protokoll samt information om kommande årsmöte 2022-03-06.

Nu finner du uppdaterad information kring 2022 års officiella utställning som kommer att hållas vid Ulriksdals slott den 21 maj.

Läs mer här; Utställning 2022

Varmt välkomna!

Efter 9 år i avdelningens tjänst är det dags att lämna vidare. Det har varit utvecklande år med en hel del förändringsarbete kring våra svenska Field Trials (A-prov) och olika arbetsuppgifter – webmaster, valberedning, A-provskommitté, IT-support för att nämna några. Ni blir inte av med mig helt. Risken finns att jag dyker upp som skytt, provledare eller deltagare på Field Trials framöver.

Jag lämnar över ansvaret som webmaster till Jennie Gustafsson som bor i Hvarsta, Sörmland med fem hundar och sambo. Hon har god erfarenhet av jakt och hundar som kommer underlätta i rollen som webmaster för Östra avdelningen. Lycka till Jennie!

Mvh
Benke Odenmark

Senaste nyheter

NyhetsArkiv