Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2021 > 12

Valberedningen söker en ny kandidat till styrelsen. En revisor med möjlighet att påverka och göra en stor insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Styrelsearbetet är kontaktskapande och utvecklande samt ger dig en unik och stor möjlighet att påverka!

Ring eller mejla valberedningen om du har förslag på någon du tror skulle passa bra för denna roll, eller om du själv kan tänka dig att göra en insats för retriever och spanielvärlden i Östra avdelningen.

Alla förslag och ansökningar är varmt välkomna.
Häng med oss mot ett fortsatt spännande år 2022!

Med vänliga hälsningar
Elsa Brobacke
Sammankallande
val2022@ssrkostra.se
073 535 25 18
 

Anmäl förslag och bifoga poängsammanställning enligt statuterna för Årets Retriever till jaktretriever@ssrkostra.se och Årets Spaniel till jaktspaniel@ssrkostra.se senast den 24 februari.

Senaste nyheter

NyhetsArkiv