Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2020 > 06

I år fyller SSRK 75 år och det firas med att SSRKs avdelningar arrangerar jubileumsprov i viltspår.
 
Spåret är ett rörligt öppenklass viltspår och bedöms enligt gällande regelverk.
 
Nybörjare – för de ekipage som går sitt första öppenklass i spår, godkänt anlagsspår krävs.
Öppenklass – för de ekipage som har gått öppenklass tidigare men inte erhållit tre första pris.
Champion - för de ekipage där hunden är viltspårschampion.
 
Klassindelningen är till för att alla ska kunna tävla på sin nivå samtidigt som alla går ett officiellt öppenklass spår som registreras enligt ordinarie rutiner. Läs mer under anmälan.

Välkomna!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv