Ostra

NYHETER

2021 > 11

SSRK Östras styrelse har beslutat att hålla årsmötet den 6 mars. Plats meddelas senare. VIKTIGT - Enligt stadgarna ska motioner vara sekreterare@ssrkostra.se tillhanda senast 30 nov!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv