Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2021 > 11

SSRK Östras styrelse har beslutat att hålla årsmötet den 6 mars. Plats meddelas senare. VIKTIGT - Enligt stadgarna ska motioner vara sekreterare@ssrkostra.se tillhanda senast 30 nov!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv