Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2022 > 12

Östra avdelningen söker en kassör från och med årsskiftet.
Känner du dig intresserad i att vara en del av Östras avdelning? 

Kontakta någon av oss i styrelsen så berättar vi mer.

Välkomna till den årliga utställningen i Ulriksdal Slottspark i Östra avdelningens regi! Utställningen hålls den 28 maj 2023 och dagen innan har SKK utställning i Gimo. Således finns möjlighet till två utställningar inom rimligt avstånd samma helg!

Liksom 2022 har vi glädjen att  alla domare kommer från Storbritannien. Flertalet har inte tidigare dömt i Sverige, är uppfödare och kan ses som rasspecialister.

Vi hoppas snart kunna presentera varje domare lite mer på hemsidan.
 
Datum: 28 maj 2023
Plats: Ulriksdal Slottspark, Solna
 
Mer information om uställningen hittar du här
Sidan uppdateras löpande när mer information kommer.

Senaste nyheter

NyhetsArkiv