Ostra

NYHETER

2018 > 01

Provledarutbildning genomförs i SSRK Östra 7-8 april. Sedan 2014 finns krav på certifiering av Provledare, B-prov retriever. Certifiering gäller i fem år och syftar till kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov. Kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna verka som provledare vid jaktprov inom avdelning/rasklubb enligt de regler och anvisningar som gäller. Huvudstyrelsen har beslutat att kravet på certifiering och obligatorisk uppdatering av provledare ska kvarstå.
Anmäl förslag och bifoga poängsammanställning enligt statuterna för Årets Retriever till jaktretriever@ssrkostra.se och Årets Spaniel till jaktspaniel@ssrkostra.se senast den 24 februari.

Senaste nyheter

NyhetsArkiv