Ostra

NYHETER

En nyhet är ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt som tidigare varit okänt. En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form, via ett etermedium, Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. (Wikipedia)

2017 > 12

Nuvarande Viltspårsekreterare avgår snart efter 15 års tjänstgöring. Vi skulle behöva tips och nominering på ersättare till årsmötet den 4 mars. Läs mer här 
Nu finns styrelseprotokoll från mötet den 20171122 publicerat. Några punker är: Ordföranden efterlyser förslag på revideringar av jaktprovsregler. Nya Statuter för årets Östra Spaniel har beslutats. Nya Riktlinjer för Kombo-WT (ligger på hemsidan). Club Show 2018 får en flerhundsrabatt. SSRK Östra ansöker om att få anordna Internationellt A-prov 6 okt. Valberedningen behöver hjälp att finna ny Viltspårssekreterare!

Senaste nyheter

NyhetsArkiv