Ostra

Medlemsenkät

Gruppen som utreder en ev. framtida Retrieverklubb vill gärna ha hjälp av SSRKs medlemmar genom att svara på denna enkät.

Gruppen för samma utredning på spanielsidan har kommit lite längre i sitt arbete. Vill ni nå dom gör ni det lättast genom att kontakta Torbjörn Augustinsson eller Maria Köhlström i SSRK:HS. Kontaktuppgifter finns på www.ssrk.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter