Ostra

Styrelsens beslut angående RC

SSRK står för Svenska Spaniel och Retriever klubben och är Sveriges största specialklubb för Jakthundsraser. SSRK Östra är den största avdelningen med 2084 medlemmar (31/7) inom SSRK Sverige.

Under våren har avdelningarna blivit informerade om att Royal Canin centralt tagit avstånd från sponsring, där som man beskriver… "där vilt fälls".

På SSRK Östras styrelsemöte igår 2016-08-18 beslutades att från och med idag 2016-08-19 EJ engagera Royal Canin vid några av våra arrangemang. SSRK Östra är en klubb för jakthundsraser och vi vill ha sponsorer som vill synas tillsammans med den avtalade parten i alla sina verksamhetsområden. Beslutet gäller tillsvidare. Två ordinarie ledamöter reserverade sig mot beslutet.

// Med vänliga hälsningar
SSRK Östras styrelse

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter