Ostra

Årsmöte och motioner

Kallelse till SSRK Östras årsmöte 2017
 
Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till avdelningsmöte
Söndagen den 5 mars 2017 klockan 14:00
Fika med tilltugg kommer att finnas från klockan 13:30
 
Plats: Hågelby Parken – Tumba
Hågelby Gård, 147 43 Tumba, tfn 08-599 07 100
 
Sammankallande Valberedningen: Anita Olsson - tfn 070-713 01 80
Övriga i valberedningen: Noomi Liljefors - tfn 073-365 10 46
                                                  Monica Söderholm – tfn 070 285 24 76

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Förslag till övriga frågor och motioner som ska tas upp på mötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30/11 2016.
Mailas till sekreterare@ssrkostra.se eller skickas via post till Ewa Odenmark,
Eklången – Ängstugan 1, 640 43 Ärla.

Medlemsavgiften ska vara inbetald till SSRK för att rösträtt ska kunna utövas.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter