Ostra

Återbetalningar B-prov

Generösare riktlinjer för återbetalning av anmälningsavgifter på B-prov inom SSRK Östra

SSRK Östra tillämpar följande riktlinjer för återbetalning av anmälningsavgifter. Dessa är något mer generösa än anvisningarna för jaktprov kräver. 
  • Ifall en förare anmäler förhinder innan anmälningstiden till provet gått ut, återbetalas anmälningsavgiften.
  • Ifall en förare anmäler förhinder efter att anmälningstiden till provet gått ut, och en reserv sätts in i ekipagets ställe, återbetalas anmälningsavgiften
Återbetalningar görs normalt i den ordning återbuden anmäls till provledningen. Notera att om ingen reserv kan sättas in, återbetalas anmälningsavgiften endast i enlighet med jaktprovsreglementet.

Vi ser helst att betalningar sker via kreditkort i SSRK prov, eftersom Postgiro-inbetalningar leder till onödig och kostsam administration.
 
Pehr Söderman
Jaktprovsekreterare Retriever
SSRK Östra

PDF för utskrift

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter