Ostra

Funktionärskurs B-prov

Funktionärsintroduktion B -prov Sörmland. Ett mycket bra sätt att på nära håll följa hundar och förare under ett retrieverjaktprov är att hjälpa till som funktionär.

Den 23 september anordnar SSRK Östra ett retrieverjaktprov B öppen klass i Stjärnhov. Vi erbjuder möjlighet för intresserade SSRK medlemmar att under en dag medverka i vårt provupplägg. Vi bjuder naturligtvis på mat och fika under dagen. Vi kan ta emot 2 funktionärer, möjligen tre. Utöver domare och protokollförare, kommissarie och provledare arbetar 6-7 funktionärer i olika roller. Inbjudan>>

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter