Ostra

Revidering av jaktprovsregler för retriever

Regelrevideringsarbetet är påbörjat inför 2022. En första remiss är nu ute. Ni är välkomna med synpunkter på remissen och vi önskar svar senast 15 april

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter