Ostra

SSRK ÖSTRA pausar verksamheten

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset så har SSRK Östras styrelse enhälligt beslutat ikväll att ställa in alla prov och externa aktiviteter till och med den 1 juni.

Vi ser ingen möjlighet att kunna genomföra aktiviteter med tanke på nuvarande rekommendationer och bestämmelser. Våra provledare och domare har liten eller ingen erfarenhet av att göra epidemiska riskbedömningar, och har samtidigt en hög andel av funktionärer i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper. Alla anmälningsavgifter kommer att återbetalas i sin helhet. Styrelsen håller löpande kontakt via e-post och är beredda att med kort varsel hålla nytt möte via video/telefon när förutsättningarna inom regionen förändras. Nästa möte är planerat till den 20 maj.

Vi tycker givetvis att detta är väldigt tråkigt och hoppas att alla medlemmar förstår vårt beslut.

SSRK Östras Styrelse
26 mars 2020
-------------------------------------TILLÄGG 27 mars---------------------------------------
Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande. Länk
-------------------------------------TILLÄGG 6 april---------------------------------------
RÖRLIGA VILTSPÅR
SSRK Östra undantar Rörliga viltspår från ”Pausen” och låter den delen av verksamheten fortgå tills vidare med några begränsningar i linje med SKKs rekommendation.
 

  • Det är frivilligt för våra viltspårsdomare att ställa upp. Om man tillhör en riskgrupp ska man inte delta vare sig man är domare eller hundförare.
  • Provet ska genomföras inom Östra avdelningen, och deltagarna ska vara bosatta inom Östra avdelningen.
  • Samling och genomförande utomhus
  • Håll avstånd – ingen fysisk kontakt

 
I övrigt påminner vi om de regler och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten publicerat:

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • ·Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

 
Styrelsen SSRK Östra
6 april 2020
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter