Ostra

SKK avslår SSRKs överklagan om jaktprov med rapphöns

SKKs förbud rörande jaktprov med Spaniel och Retriever på rapphöns kvarstår enligt brev tillsänt oss från SSRK HS den 15 april 2020. SSRK Östra undersöker hur vi kan arbeta vidare med frågan. Styrelsen i Östra håller inte med om en del av problemformuleringarna i brevet. Brevet bifogas här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter